پاهام هوس خیسی چمن ‌رو کرده. دستام دلشون گل‌بازی میخواد. بیا فراموش کنیم که چقدر کار ناتموم هست. بیا روی چمن دراز بکشیم و ابرها رو نگاه کنیم. هوا خیلی دونفره است امروز!

/ 4 نظر / 9 بازدید
روشنایی

[گل][گل] تا باشه از این هواها یا حال و هواها.[خداحافظ]

دوست

اصطلاحا در قم و فیضیه به این جور هوا میگن: هوا هوای لواط هستش مومن

پریسا

من از این هوا که گفتی می خوام.