يک روز - يک نکته (روز چهارم)

هرگاه که تنهايی يا دلتنگ يا قربانی سوء تفاهم، به من بگو. اگر بدانم که در من قدرت آرام بخشيدن توست نيرو ميگيرم. به خاطر داشته داشته باش با آنکه دوستت دارم،‌هنوز هم نميتوانم هميشه انديشه تو را بخوانم.

/ 1 نظر / 3 بازدید
ilia

حافظ اين حال عجب با که توان گفت که ما... بلبلانيم که در مو سم گل خاموشيم.