در دلم آرزوی آمدنت ميميرد....

رفته ای، اينکه اما آيا باز بر ميگردی؟!

                                          - چه تمنای محال

                                               خنده ام ميگيرد.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید