خيلی وقته که ننوشتم. احساس ميکردم زندگيم کمی توجه ميخواد.

/ 1 نظر / 2 بازدید
لاکی لوک

امید تنها چیزیه که مجانی میتونی بدستش بیاری .... تا این یکی رو هم .... عجله کن ... شاید فرصتی نباشه ...