ماهی قرمز کوچک سفره هفت سین مرد. ماهی قرمز بزرگتر هنوز زنده‌است.

وقتی ماهی کوچکتر مرده بود ماهی بزرگتر با دهن حبابی شکلش به جسد ضربه میزد. نمیدونم که میخواست بیدارش کنه از خواب مرگ یا  میخواست بخوردتش.

هنوز هم تو فکرم که آیا میخواست ماهی کوچک رو بیدارش کنه یا میخواست بخوره؟

/ 2 نظر / 2 بازدید
قورباغه درختی

يکی از ماهيهای ماهم مرده. اون يکی هم همش می خوابه. خيلی هم ترسو شده. سبزه مونم داره زرد می شه. سبزه های مامانم تا سيزده به در سبز می مونه. نمی دونم چرا؟

مرضيه(مامان ياسمين)

سلام شما زنده باشی خانوم گل!