حالا روشن میشه که رهبر! جنبش اصلاحات چقدر با مردمه و چقد رهبر!!!

حالا روشن میشه که کی به مردم خیانت میکنه و کی نمیکنه.

حالا روشن میشه که رای دادن آری به نظام هست یا نه!

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
12

از ظهر تا حالا آقای موسوی و کروبی توی خونه تحت بازداشت خانگی هستند و امکان ارتباط ندارند. کودتا شده و ارای واقعی موسوی 26 میلیون بوده. هاشمی را از مجمع تشخیص مصلحت استعفا دادند.فردا همه سیاه پوش باشند. همه سایت ها و روزنامه ها هم متوقف شده و خبرنگاران تحت بازجویی هستند. اطلاع رسانی کنید.

نجواهای شبانه

هیچ کدوم از این جوابها بلایی که به سر این مردم اومده رو دوا نمی کنه.جدای نگرانی دنیا برای دموکراسی چیزی در ما نابود شده که دیگه به مابر نمی گرده