- نه رفيق! در اينجا بسته نميشه.

- همينه که هست. خوشت نمياد خوب نيا. من که نفرستادم دنبالت.

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
اشكان

۱- شما پيتزايی داريد که دربدر نيست . ۲ - پيتزايتان فروش نمی رود . ۳ - کسی آمده درش را تخته کند ۴ - اصولا زمانه زمانه ی آبگوشت است نه پيتزا . ارادتمند فريادهای گيلمور در نغمه ی نيل .

ilia

گزينه ی ۴ رو من گفتم . ( قراره چند بطر رم کهنه بفرسته ، متوجه هستيد که؟ )