ميدونی بايد با هم حرف بزنيم. من دوست دارم ۴ تا بچه داشته باشم. مطمئن نيستم بخوام تو پدر بچه هام باشی. احمقانه اس. ميدونم. کی رو ميتونم پيدا کنم از تو لايق تر برای پدر شدن. ولی فکرشو که ميکنم ميبينم نميخوام سالهای سال بدون عشق زندگی کنم. همين.

/ 0 نظر / 2 بازدید