و ما بی‌آنکه بدانیم،‌ بسیار خوشبخت بودیم...

در پیچ و خم جاده‌های سبز، ماشین سفید راههای سیاه را پشت سر میگذاشت.

پنجره باز بود و دست باد موهای دخترک را به هم میریخت.

زمزمه صدای مادر جا ماند در کیلومتر ٢۵ جاده، نرسیده به پست نگهبانی

سرباز  لبخند زد  یا نه و  پدر مقصد را فریاد کرد

....

پدر سبقت گرفت.

کامیون جیغ کشید

مادر غر زد - کمی شوخی،‌ کمی جدی

و سیاهی تونل صدا را در آغوش گرفت

.....

دست مادر سیب تقسیم کرد

پدر قصه یک راه برفی تعریف کرد

مادر و پدر حرف زدند

دختر و پسر بازی کردند

مادر موهای پدر را نوازش کرد

دختر خوابید،‌ پسر نوار را برگرداند.

 ماشین سفید جاده‌های سیاه را پشت سر گذاشت

در مقصد آغوشهایی گرم در انتظار بودند

 

آن روزها:‌ ما بی‌آنکه بدانیم بسیار خوشبخت بودیم.

 

 

 

/ 9 نظر / 2 بازدید
Anonymous Hybrid

خوب بود ...خوب بود حداقلش یه زمانی خوشبختی باهات بود ... این نوع نوشتن رو دوست دارم

آتوسا

اریک:‌ این روزها از جهاتی خوشبخت‌تر هستم. نه اینکه ندونم دنیا چه تلخی‌هایی داره یا نه اینکه الان هم در زندگیم تلخی‌هایی نداشته باشم. اما اینکه میدونم در زندگیم چه چیزهای خوبی داشتم و دارم و اینکه این روزها دانسته خوشبختم.

اریک

ببین دنیا تلخی داره یا نداره تو حق داری زندگی کنی ...حق داری دقت کن حق داری از زندگی از تک تک ثانیه های کوتاهش لذت ببری ..این حقته...کسی نمیتونه محرومت کنه ...

پاپیروس

همیشه فردا احساس می کنی دیروز خوشبخت بودی و دریغ که امروز رو برای خوشبختی دیروز و آرزوی فردا از دست می دهیم لحظات رو برای بدست آوردن خوشبختی از دست می دیم غافل از اینکه لحظات همان خوشبختی هستن

ترانه

احتمالا امروز هم هستی بی آنکه بدانی. [لبخند]

خانم دانهیل قرمز

××××××× ×××××××× ×××××× ××××× ... و حتی با اینکه همیشه ماشین اخرین مدل داشتیم بدبخت بودیم و این را خودمان هم میدانستیم . × یعنی crapهایی که گفتنشون بی فایده است ..

عادله

هی جوونی کجایی که یادت بخیر ! [نیشخند]

اميرمسعود سپهرنیا

خیلی خیلی خیلی قشنگ بود.یه جور بی تکلفی و ..و..وو..ووو توش بود .واقعا گذشته ها خوشبخت بودیم و نمی دونستیم .من به روزم .

کامیار

ازی ان روزها ما بسیار خوشبخت تر بودیم اما..... اپم