این و دیگر هیچ...

/ 3 نظر / 2 بازدید
امیر مسعود

نکنه چون پاییزه و هوا ابریه خورشید خانوم نمی تابه زیاد .تو دیگه چرا کم مینویسی .من به خوندنشون عادت کردم .

پرستو

اون سر دنيا يعني يو اس آ نمي دونم آتوسا جان شماره تلفنت رو مي شه برام بزاري عزيزم به ادرس ايمليم بهت زنگ مي زنم