من خوشحالم

من خوشحالم.

به این نوشته های قبل نگاه نکنید اصلاْ. یک ذره هم جدی نگیرین.

مشکل اینه که منِ ناراحت همیشه میاد پشت کامپیوتر و شروع میکنه به تایپ کردن.

منِ خوشحال اما دلش رقص میخواد یا دلش میخواد بره زیر دوش و آ‌واز بخونه.

خلاصه خیلی بیشتر از اینکه نشون میدم خوشحالم و متاسفم که پستهام غمگین میشن.

همین.

فقط همین.

فقط همین.

آره خوشحالم.

فقط همین.

پ-ن: راستی منو غیب کن. فقط کمی منو غیب کن. مثلاْ شاید بفرستی منو کلونا. نه، شایدم فکر چندان خوبی نباشه.

نه اصلاْ همین چیزی که میخوام همین جا بهم بده.

/ 1 نظر / 2 بازدید
پيام

سلام.هميشه خوشحال باشين