گل زرد پژمرده رو آب میدی و میبینی که رفته رفته داره جون میگیره و زنده میشه. قبل از اینکه دیر بشه باید کاری کرد. باید جلوی مرگش رو گرفت.

/ 3 نظر / 9 بازدید
ترانه

آره باید گلها رو دوست داشت... همینجوری دلم خواست اینجا یک چیزی نوشته باشم که یعنی: سلام[لبخند]

قلمو

..........فارغ از فکر کردن به اینکه، یه روزی از بین میره.