کهنه شده بود قصه

وقتی که آمدی به شهر

و من يادم نبود که آيا

اين من بودم که دل به تو بسته بودم

يا

دلبسته ات بودم

يا تو؟

گره دلم بسته بودی؟

کهنه شده بود بهر حال

و فرقی نميکرد

که تازه هم اگر بود......

باز هم بسته بودنی در ميان نبود.

/ 0 نظر / 3 بازدید