وقتی به کارهايی که بايد انجام ميدادی و ندادی نگاه ميکنی شرمنده ميشی از خودت که چطور گذاشتی اينهمه سال از زندگيت بگذره و به بطالت بگذره و به چيزهايی که ميخواستی برسی هنوز نرسيدی.

وقتش نيست که برای خودت يه بيست و چهار ساعت وقت بذاری و بفهمی که چرا کاری رو انجام دادی، چرا کاری رو انجام ندادی؟

با تو هستم. کمی فکر کن و ببين که ميخوای در زندگی چی باشی؟ 

/ 2 نظر / 3 بازدید
ilia

... برای آنها که به نوميديشان معتادند راه و روش مضمحل شدن علی السویه است ! ... می خواهم قطره ای باشم از دریای بی خبری ... الامان از این شهوت چیزی بودن ، الامان !

سعيد

گاهی وقتا مغز آدم می خواد منفجر شه ،‌ آدم می خواد سر کسی داد بکشه ولی کسی نيست . يا می خواد يه چيزی رو محکم بزنه زمين بشکنه ،‌ اما باز هم چيزی برای شکستن پيدا نمی کنه . اون موقع است که آدم توی خودش ،‌ سر خودش داد می زنه و تنها چيزی که واسه شکستن دم دسته, دل خودشه . /// مي بيني كه زياد فكر كردن هم خوب نيست