هی امروز خيلی روز باحالی بود. ۴۰۰۰۰۰۰ ريال + يه سکه تمام پاداش گرفتم.

۱- دستم درد نکنه

۲- مرسی از آقای رئيس

۳- هی مزه داد

۴- نخند. درسته که تو پولداری من نيستم!

۵- اينو بايد اول مينوشتم ولی خدايا تو که بهتر ميدونی. ازت متشکرم که:

                    کاری دارم که ازش لذت ببرم.

                    در کارم موفقم.

                    ديگران اينو تشخيص ميدن

و اگه تو نميخواستی من کجا بودم الان؟ جايی که دو سال پيش بودم؟!

/ 0 نظر / 2 بازدید