راستی اينترنت کابليه.

سرعت هم عاليه.

من هم خيلی ....م که از اين امکانات استفاده بهينه نميکنم. نه؟!!!!

/ 5 نظر / 2 بازدید
پريا

سلام.جات خيلی خاليه.تورو خدا ناراحت نشيا.مامان اينات اينجان.باهم داريم فوتبال المان و سوئد ميبينيم.خوش بگذرون. من که خيلی واست تو کارت چرت و پرت نوشته بودم.نه؟

سعيد

مطمئناْ بلدی چطوری از اينترنت برای ارسال نامه (E-Mail) استفاده کنی. پس چرا هيچوقت جوابی نميدی؟

اشکان

عالی با طعم پرتقالی! باز نذاری به حساب ...

مازيار

سلام خيلی خوشحالم که ميبينم که داری جا می افتی و اوضات داره روبه راه می شه زيادم از اينکه بازی های ايران رو نديدی ناراحت نباش همون بهتر که نديدی سلام برسون

ilia

اينها را که می دانيم . اسرار را بگوييد !