پند

  • به آنکس که پرواز نمی آموزيد، تندتر افتادن آموزيد.

                                                       نيچه

/ 1 نظر / 2 بازدید
مریم

سلام. از اينکه پيدات کردم خوشحالم. قبلا نميشناختمتا ولی از اينکه کامنت گذاشتی و پيدات کردم خوشحالم. اين جمله ای که از نيچه نوشتی بی نهايت قشنگه.