ماينی عروسک موبايل!

شنيدی که امروز چی شد؟ وقتی شنيدی باور کردی؟ وقتی شنيدی خنديدی؟ ميدونی بيا با هم بريم يه جايی که در دسترس نباشيم! که ديگه آنتن نديم. به هيچکدوم از اين آدمای دور و بر.

ماينی عروسک موبايل

بيا بريم و فراموش کنيم.

/ 2 نظر / 3 بازدید
رخشا

خانم آتوسا، لازم است جاهايی جزئی نگر تر باشيم و گرنه زندگی همان است که بوده است. خودمان را گول نزنیم ،هنوز فاصله است میان فکرها و جنس فکر آدم ها فرق است میان مناظره با گفت وگو ،نه درقامت تغییر نام . فرق فراوان دارد اگر ما ظرف آن را داشته باشیم.

سعيد

نميدونستم اسمش ماينی هست - حالا ينی چی؟