بازوان دونا سورينا پرانتزی بود در وسط جمله دراز و خسته کننده ای بود که زندگی او بود.

                                                                    ماشادو دِ‌آسيس

                                                                        بازوان آن زن

/ 3 نظر / 2 بازدید
اشكان

شير فروش نورمن ويزدومو ديدي ؟ يه جايي مي گه : سٍر راجر بود بود نبود هم نبود .

ilia

شير فروش کشيلفسکی رو چی ، اسم فيلمه چی بود ؟ هر چی بود حرف نمی زد .

اشكان

من تحمل اين مردك رو كنار خودم ندارم . به هر حال از انتخاب شما متعجبم ! كامنت حذف شد . امضا : فردين .