لیو دیس مومنت- دیس مومنت ایز یور لایف!

با من حرف نزن- به من نگاه نکن- فراموشم کن- فراموش شو-

گوشی موبایلم رو وقت خوبی عوض نکردم. هیچ شادم نکرد.

باید یه چیزی باشه- یه جایی- یه کسی-

میگه آتوسا اینقدر اعصاب خرد کن نباش.

روزهای ابری زود بگذرین.

/ 0 نظر / 9 بازدید