شاه شوریده‌سران خوان من بی‌سامان را

زانکه در کم خردی از همه عالم بیشم

/ 5 نظر / 2 بازدید
ilia

برپا !