امروزِ هيچ..................

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
abdi

چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ilia

بدون قرار چرا ، مربوطه ولی قسمت دوم نه چون کمينه يک نفر ( پرور ) اونو ديده و بهش توجه کرده .... ای ژاک شيطون !