در همه دير مغان نيست چو من شيدايی

خرقه جايی گرو و باده و دفتر جايی

دل که آيينه شاهيست غباری دارد

از خدا ميطلبم صحبت روشن رايی

/ 1 نظر / 3 بازدید
ابوذر

من اول!..منم کارتون بابا لنگ دراز رو دوست دارم، پنج شنبه ها شبکه ۲، اما خيلی سانسور داره! کتابش بی سانسوره؟ ما هم امروز سکه گرفتيم و وقتمان خوش شد...خوش باشی