نقش وبلاگ در بردن آبروی کشورهای صنعتی!!!!!!!

در اثر باران و باد شدید برق مناطقی از ونکوور قطع شده و کارخونه ما هم تعطیل شد. فعلاْ‌ خونه هستیم!!!!!

/ 7 نظر / 2 بازدید
شمسی خانوم

آفرين! خوشم اومد! حتما الان داری به شدت کتاب می خونی...

پيام

سلام.خوب به سلامتی.

اشکان

بيا اينم اينجا که اين همه پز سوپور و راننده اتوبوسشو دادی؟

ilia

ما هم برق و اينا رو قطع کرديم تا چند روزی خونه نشين بشيم ! شما مجازی در کار هر کس دلت می خواد دخالت کنی .

a

ای داد بيداد! جدی ميگين؟! اينجا که همه چی با برقه! چی ميشه حالا؟! ابرو داری ميکردين حالا نميگفتين ;)

ilia

اگر دلت خواست در کار هر کس که مجازی دخالت کن .

a

مرسييی اتوسا جان :* اره ما از اب يخچال که فيلتر داره ميخوريم .... مرسی که گفتین