خدای من شکرت که من اينقدر خوشبختم. همه غصه ها گذرا هستن. و سر انجام اون چيزی که باقی ميمونه اون می نابيه که غصه حسابی پروروندتش!

/ 0 نظر / 2 بازدید