نوستالوژی خانه پدری

يکی از دردهايی که آدم بعد از ازدواج دچارش ميشه درديه که من مايلم به اسم نوستالوژی خانه پدری ازش نام ببرم.

يعنی دلتنگی شديد برای هوای خونه، برای دورانی که بی مسئوليت ميتونستی ساعتها دراز بکشی و کتاب بخونی. ميتونستی پشت تلفن يک ساعت تمام با دوستات وقت و بيوقت حرف بزنی و بازم حرف داشته باشی برا زدن و صدای پدر و مادرت رو دربياری، يعنی وقتی بيرون ميرفتی و بايد سر ساعت معين خونه بودی...يعنی وقتی که دفتر يادداشتت رو جايی قايم ميکردی که مادرت نتونه پيداش کنه، يعنی وقتی با خاله ها و دختر خاله ها جمع ميشدی و غيبت! ميکردين.

يعنی همه اينها و هيچکدوم از اينها. دقيقاْ نميشه بيانش کرد. من که تجربه دور از خونه بودن رو در زمان دانشجويی هم تجربه کردم نميتونم بگم اون روزها هم نوستالوژی خانه پدری صدق ميکرد ولی بعد از ازدواج چيزی تغيير ميکنه. ماهيتی تغيير پيدا ميکنه، چيزی که قابل بيان کردن نيست و فقط بايد حس بشه. 

انگار خانه پدری يه جور برگشته به کودکی، به روزايی که اونقدر بزرگ نبودی که مسئوليت داشته باشی، انگار دوباره همون دختر کوچيکی هستی که غصه اش نمره ديکته بود. انگار کسی هست که يه جور ديگه مواظبته. انگار که ميتونی دوباره دراز بکشی و مجله های مادرت رو ورق بزنی.«مال چند ماه گذشته است؟ چند ماهه که اينجا نبودم؟ چند ماهه که سر کار تظاهر کردم که قوی هستم، که استرسهای کاری نميتونه منو از پا دربياره؟ چند ماهه که در نقش يه آدم بزرگ مهمونی رفتم، مهمونی دادم؟ صاحب خونه و زندگی بودم؟»

بعد از ازدواج گذروندن يه بعد از ظهر تو خونه پدری مزه گاز زدن يه گوجه سبز ترشو ميده!

/ 3 نظر / 2 بازدید
اشكان

چی هست که نوستالژی بازی را نندازه تو اين دنيا ؟

رخشا

خوب است خانم آتوسا انگار بهار برای شما چيزی آورده است . بهار شايد بخاطر خاطره های انسانها همیشه ارمغانی داشته باشد برای ما آدم های بی دلیل. همیشه دنبال دلیل هستیم ما، برای انجام هر فعلی واین دنبال بودن فعل خوبی نیست به خصوص در معادله ای که یک سویش نوشتن است سعی کنید بی دلیل بنویسید و فقط به فعل نوشتن فکر کنید تا جهان بی انتهایی مقابلتان گشوده شود . از راحت ترین و دم دست ترین ها حتا آنهایی که به نظرتان مسخره می آید شروع کنید شروع کنید و متمرکز شوید روی کلمه ها وبعد ببینید چه چیزها عریان کرده اید از دل همین پنهان شدگان دم دست و به ظاهر بلاهت گونه نوشتن یعنی عریانی و کشف شاد باشید و پیروز

ilia

با كمي نمك تا از چشمها اشك سرازير نشه !