دلم میخواست یه درخت تناور باشم گمشده در میان درختای بلند یا اون تکه چوبی که میسوخت وسط کمپ. دلم میخواست یک کلمه بودم گمشده در میان یک شعر کمی عاشقانه، کمی حماسی، کمی هوایی، کمی خاکی. دلم میخواست غرق شم توی خودم. یک سنگ ببندم به پام و فرو برم. بی هیچ دست و پایی بی هیچ صدایی، بی هیچ فریادی.

کمپینگ بودیم این دو روز تعطیلی رو. فردا برمیگردم مفصل مینویسم.

/ 3 نظر / 2 بازدید
رها

خوش به حالتون. خوشحالم که خوش گذشته.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قورباغه درختي

بعد از روزها موفق شدم اين پرشين بلاگ جان رو باز کنم. دلم تنگيده بود. منم خيلی دلم می خواد يک تکه سنگ باشم در دل يه کوه بزرگ کسی هم کاری به کارم نداشته باشه تا آرامشم رو به دست بيارم. به قول شاملو می خواستم آب باشم اگر می شد آن باشی که خود می خواهی ( نقل به مضمون کردم ها) اميدوارم هرچه هستيم خشنود باشيم.

رها

اولن که شرمنده! اون کامنتی که بايد رفع ابهام ميشد مال دوستی بود که تشابه اسمی داشت به تو! اشتباه گرفته بودم. شمسی خانوم هم تا جايي که خبر دارم مسافرته. ضمنن مثل اينکه تو محل کارش مشکلی پيش اومده براش و نميتونه زياد به وبلاگش سر بزنه. من ۲۶ آگوست ميام.