فرار راه حل نيست. نميتوانی همينکه مشکلی ديدی کوله بارت را برداری و بگويی خداحافظ. خداحافظی رد اين شرايط کار ترسوهاست. مهم نيست که چقدر ضعيفی يا چقدر خسته. بايد از خودت يک «منِ» قوی بسازی. بايد بجنگی. هيچ جای دنيا توی ضعيف برنده نخواهی بود.  

/ 2 نظر / 3 بازدید
ilia

زندگی قمار بازی کهنه کار است و من حريفی تازه کار / در اين قمار خانه ، بردن يا که باختن يکيست . ( ترجمه ی يک ترانه ی فولکلور سونورايی ! )

سعيد

اميدوارم فقط يه شعار نباشه و عمل بکنی !