ديوانه کننده است وقتی که اينقدر دلم ميخواد بشناسمت.........

/ 5 نظر / 2 بازدید
ilia

نقيض برهان خلف : ( فرض : تو حق نداري . حكم : چون شناخت دهشت زا نيست ؛ نمي تواني بنويسي . )

reza

برای شناختنت ديوونت ميکنم(گزينه ۱)برای شناختنت ديوونه ميشم(گزينه ۲)برای اينکه بشناسمت خودمو به ديوونگی ميزنم(گزينه ۳)برای اينکه ديوونه بشم ناگزير از شناختنتم!(گزينه ۴)کدام صحيح است؟

ilia

عصيان رضا جان فقط عصيان !

اشكان

كامنت زير متعلق به اين جانب است . شما شعر را خوانده ايد . متشكرم . لينك هاي اضافه را حذف كنيد .

اشكان

آدم های بزرگ وقتی جايی می نشينند اطرافشان را نگاه می کنند که در شانشان باشد . خودم را عرض می کنم . توهين نشه به نوابغ که بی خيال اين حرفها اند . پيتزا دربدر از پيتزاهای قديمی ست که اصطلاحا بليطش برنده شده و شعباتی نيز دارد مثل چارراپاسداران . شيخبهايی و الخ . مننمونم .