چند روز قبل ميخواستم بنويسم که اشتباه کردم ازدواج کردم. خيلی اشتباه کردم.

الان هم ميخوام همينو بنويسم. البته نه با اطمينان چند روز قبل.

شايد فردا نظرم عوض شده باشه. ولی ميدونی چيه:

هنوز هم معتقدم اشتباه کردم. اشتباه کردم که ازدواج کردم. يا بهتره بگم اشتباه کردم که اينطوری ازدواج کردم.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید