تا حالا شده رو کاره شاهت، آس بيارن؟ من باختم. همين.

/ 2 نظر / 2 بازدید
ilia

می گن يازده يازده دست برنده است .

اشكان

سلام بنده را بنده بپذيريد . لينك مرا بگذاريد سر جايش. بي زحمت . اون لينكا رو حذف كنيد .