از من میپرسند: چرا ميخواهی بروی؟

به من ميگويند: اينجا وطن توست و آنسوی آبها هيچ چيزی نيست.

از من میپرسند: دلت برای ما تنگ نميشود؟ يا برای خانواده ات؟

/ 5 نظر / 2 بازدید
mm312

سلام. یه متن جالب گیر آوردم گفتم شاید بد نباشه بنویسم: ایستاده ام تنها پشت میله های خاطرات دیروز این جا انگشت هایم را می شمارم یک دو سه...... ودست های تو در هم فرو رفته اند تو غزل را مشت مشت به حراج گذاشتی که مهربا نی ات را ثابت کنی ولی... ولی نفهمیدی که من آن سوی خیابان انتظارت را می کشم تو بی وقفه فریاد کشیدی... ومن دیگر آزارت نمی دهم زین پس قصه هایم را برای هیچ کس تعریف نمی کنم مطمئن باش... هنوز هم قافیه را به چشمان تو می بازم مطمئن باش!

ايمان

نمی دونم. هميشه فاصله داشتن در حد يه ذره خوبه. اما اين قدر فاصله... قرار نيست نفوس بد بزنم يا ادای آدمای دنيا ديده رو در بيارم. من می گم آدم بايد حس کنه راحته و دغدغه نداره. اينجا... يا اونجا! من دوس دارم جايی زندگی کنم که پر از دردسر و مشکل باشه ولی مجبور نشم واسه حرف زدن با آدمای دور و برم دنبال کلمه بگردم! اصلا به من چه ها؟

ilia

بابا بی خيال ! حالتو بکن . چه کار به زمرد داری تو !

اشکان

کی می گه ؟